Informacje o szkole

Szkoła istnieje od 1994 r.

Prowadzącymi szkołę są: Elżbieta i Paweł Gubała.

Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie muzyczne oraz przygotowanie pedagogiczne. Przyjazna atmosfera a także nowoczesne programy nauczania pozwalają osiągnąć w krótkim czasie maksimum efektów. Uczniowie biorą udział w koncertach w Polsce i za granicą. Kontakty z rówieśnikami z różnych stron Europy pozwalają na porównanie swych umiejętności zdobytych podczas lekcji.Struktura szkoły:

 1. Nauka jest prowadzona w cyklu sześcioletnim i czteroletnim:
  • do cyklu sześcioletniego przyjmowani są kandydaci w wieku 6-9 lat
  • do cyklu czteroletniego są przyjmowane dzieci starsze
 2. Zajęcia składają się z lekcji instrumentu głównego oraz przedmiotów teoretycznych.
 3. Lekcje instrumentu głównego odbywają się indywidualnie a zajęcia teoretyczne w małych grupach do 10 osób.
 4. Zajęcia teoretyczne:
  • Klasy I-III: instrument główny, kształcenie słuchu, rytmika
  • Klasy IV- VI: instrument główny, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór
 5. Nabór: rekrutacja kandydatów odbywa się w czerwcu i we wrześniu, polega ona na sprawdzeniu predyspozycji muzycznych dziecka w nie stresującej atmosferze.
 6. Na koniec nauki w szkole uczeń zobowiązany jest do zagrania recitalu solowego przed publicznością na specjalnie zorganizowanym do tego celu koncercie (patrz strona – kalendarz koncertowy).

Kursy muzyczne przy szkole:

Muzyczne krasnoludki:

 • Przygotowanie do kształcenia w szkole muzycznej I stopnia oraz dodatkowe zajęcia z rytmiki.
 • 4-5 lat - zajęcia z instrumentu dostosowane do indywidualnego uzdolnień dziecka.

Kursy muzyczne dla młodzieży:

Nauka odbywa się według indywidualnego programu nauczania dostosowanego do możliwości ucznia. Udział w koncertach organizowanych przez szkołę muzyczną oraz udział w koncertach, wycieczkach (opera, filharmonia).


KONCERTY

Szkoła kładzie szczególny nacisk na granie dużej ilości koncertów przez dzieci. Koncerty odbywają się zarówno w siedzibie szkoły, jak i na zewnątrz (Ratusz Miejski, Pałacyk PAN w Jabłonnie, przedszkola, szkoły, kościoły).

Wszyscy nasi nauczyciele są koncertującymi muzykami i często występują razem z dziećmi.

Chętnie zapraszamy do występów muzykujących rodziców.

Przy szkole działają zespoły kameralne, chór, orkiestra. Uczniom akompaniuje także Smyczkowa Orkiestra Nauczycielska, składająca się z nauczycieli naszej szkoły oraz zaproszonych gości.