Informacje bieżące

 UWAGA

Z powodu dużej liczby zachorowań na COVID-19 w związku  z wydanym rozporządzeniem Ministerstwa Kultury zajęcia muzyczne  odbywać się bedą w trybie online. Zarządzenie obowiazuje od 26 października  2020 do 08 listopada 2020 ( wydłużono 22. XII). Dotyczy to także zajęć teoretycznych, które realizowane będą poprzez aplikacje Classroom. Zaproszenia do zajęć zostały wysłane mailem. 

 

                         Dyrektor Elżbieta Gubała.


Ferie zimowe odbywają sie od 4.01.2021 do 17.01.2021


 ............................................................................

 

                          

 

 

 

............................................................................

 

 

Ochrona danych osobowych w Szkole

 

 

 

W trosce o najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych naszych podopiecznych, rodziców, nauczycieli i kontrahentów, szkoła nasza uczestniczy w programie Patronatu Polskiego Centrum Certyfikacji Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w naszej placówce jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia. E.P. Gubała, ul. Mazowiecka 22 w Legionowie. Kontakt tel.: (22) 784 30 38, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem na podstawie przesłanek określonych w art. 6 i art. 9  RODO:

 

  • w procesie nauczania, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) i e) w odniesieniu do Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku,
  • w procesie zatrudniania, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) w odniesieniu do Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku, a także w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego,
  • w procesie wykonywania innych działań wychowawczych takich jak: organizowanie wycieczek, konkursów, olimpiad, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. e) w odniesieniu do art. 1 ust. 12), 13), 15 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku,
  • w pozostałych przypadkach, niezwiązanych bezpośrednio z celami oświatowymi, na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) i f), przy czym prawnie uzasadniony interes szkoły (f), jest zawsze podrzędny w stosunku do interesu osoby (ucznia, nauczyciela), której dane są przetwarzane,
  • w procesach związanych z umowami z podwykonawcami, na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c).

 

W trakcie procesów opisywanych powyżej Szkoła nasza przetwarza dane następujących kategorii:

 

  • dane kontaktowe takie jak: imię, nazwisko, adres pobytu, nr. dokumentu tożsamości, adres pracy, telefon komórkowy, email,
  • dane o procesie nauczania takie jak: testy i sprawdziany, oceny, opisy zachowania, wyniki konkursów, listy uczestnictwa w konkursach itp.,
  • dane niezbędne w zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę i umowy cywilno-prawne takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL, dane o wykształceniu i kompetencjach zawodowych.

 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania przez naszą Szkołę procesu kształcenia. W przypadku niepodania danych, nie będą mogli Państwo skorzystać z całości lub części oferty dydaktycznej naszej placówki. W przypadku gdy do skorzystania z oferty dodatkowej jest wymagana Pastwa zgoda, jej brak nie wpływa w jakikolwiek sposób na pozostałe obowiązki wykonywane przez szkołę.

 

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich przeniesienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim (art. 4 ust. 10, RODO). Odbiorcami danych będą wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa, a także podmioty wykonujące w naszym imieniu i pod naszym nadzorem min. usługi:

 

  • informatyczne, w tym hosting, usługa dziennika elektronicznego i wsparcia pracowników,
  • księgowe i rachunkowe,

 

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu w żadnym zakresie.

 

Szkoła nie będzie przekazywała danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z naszej placówki oświatowej, a następnie do czasu upływu terminów określonych przepisami prawa.